Ας το συζητίσουμε


η κρητική επιτρέπεται και πρέπει να το συζητίσουμε το θέμα.Σε προσκαλούμε να μας
 πείς την γνώμη σου σχετικά μα τον Θεό,την εκκλησία και την πίστη.